Контакт


Леарница за алуминиум и цинк ДООЕЛ

ул. Димитар Влахов бр.6
7310 Ресен, Македонија


Тел. +389 47 452 255
                 47 451 700
                 47 452 383

Тел./Факс +389 47 452 477
                               455 300

e-mail: algreta@t-home.mk
            contact@learnica-resen.com.mk
Име
E-mail
*
Порака
*
* задолжителни полиња